Online applications for admission to Grade 8 at LHS will open from Monday, 19 July 2021 until Thursday, 19 August 2021.

Aansoeke vir toelating in graad 8 by LHS sal vanaf Maandag, 19 Julie 2021 aanlyn beskikbaar wees tot Donderdag, 19 Augustus 2021.
Mr HJ Clark: Principal
2021 © Ladysmith High School